Akademické rebríčky

Orientovať sa v kvalite jednotlivých univerzít sa môže zdať nadľudskou úlohou. Významne nám však v tomto pomáhajú rôzne médiá, ktoré každoročne zostavujú rebríčky či už svetových, alebo len európskych univerzít. Tu prinášame zoznam tých najznámejších a najrelevantnejších.

Times Higher Education Supplement

Zoznam britského denníka Times, odkaz tu:

 1. Caltech
 2. Harvard
 3. Stanford
 4. Oxford
 5. Princeton
 6. Cambridge
 7. MIT
 8. Imperial College
 9. University of Chicago
 10. Berkeley

Shanghai Jiaotong University Rankings

Zoznam čínskej univerzity, kompletný rebríček tu:

 1. Harvard
 2. Stanford
 3. MIT
 4. Berkeley
 5. Cambridge
 6. Caltech
 7. Princeton
 8. Columbia
 9. Chicago
 10. Oxford

QS World University Rankings

Ďalší často citovaný rebríček s množstvom triedení od QS, odkaz tu:

 1. Cambridge
 2. Harvard
 3. MIT
 4. Yale
 5. University of Oxford
 6. Imperial College
 7. UCL
 8. University of Chicago
 9. University of Pennsylvania
 10. Columbia

Metodológia

Pozor! Nie je rebríček ako rebríček. Tak, ako požadujeme dôvody od každého, kto nám napr. argumentuje, že Trabant je lepší ako Mercedes, mali by sme to isté požadovať aj od hodnotenia univerzít, a nedopustiť zavádzanie pod závojom prestíže. Preto tu uvádzame jednotlivé položky, ktoré hodnotiace tímy brali pri zostavovaní rebríčkov do úvahy.

Times Higher Education Supplement
Odkaz tu:

 • 30 % – kvalita výuky
 • 30 % – kvalita výskumu
 • 32.5 % – citácie, vplyv univerzity vo výskume
 • 5 % – medzinárodné zloženie študentov a učiteľov (pomer domácich k medzinárodným)
 • 2.5 % – príjem z priemyslu na počet učiteľov

Shanghai Jiaotong University Rankings
Odkaz tu:

 • 10 % – “kvalita vzdelania”: počet bývalých študentov s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou medailou
 • 20 % – “kvalita pedagogického zboru”: počet učiteľov s Nobelovou cenou alebo Fieldsovou medailou
 • 20 % – počet vysoko citovaných výskumníkov
 • 20 % – počet článkov publikovaných vo vedeckých magazínoch Nature and Science v rokoch 2006 až 2010
 • 20 % – počet článkov indexovaných v Science citation index alebo Social citation index v roku 2010
 • 10 % – vážené skóre posledných piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov

Ktoré rebríčky NEpozerať?
Na stránke webometrics.info sa nachádza zoznam, ktorý má úplne iné priority:

The original aim of the Ranking was to promote Web publication. Supporting Open Access initiatives, electronic access to scientific publications and to other academic material are our primary targets.

Metodológia (odkaz tu) je nasledovná:

 • 20 % – veľkosť webu
 • 15 % – objem a relevantnosť akademických aktivít
 • 15 % – počet článkov a citácií podľa domény na Google Scholar
 • 50 % – počet unikátnych externých odkazov podľa vyhľadávača Yahoo

Čo z toho všetkého vyplýva?

 • Rozdiely v stupňoch štúdia. Ak sa hlásim na bakalárske štúdium, vplyv univerzity vo výskume ani počet nositeľov Nobelovky ma takmer vôbec nemusí zaujímať. Prakticky jediné relevantné kritérium je kvalita výuky (zahŕňajúca napr. počet študentov na učiteľa alebo spokojnosť študentov).
 • Rozdiely v zameraní. Ak ma zaujímajú humanitné vedy, Kalifornský technologický inštitút (Caltech) pre mňa určite nebude prioritou, i keď sa v rebríčku THE nachádza na prvom mieste.
 • Pozor na pochybnú metodológiu. Kritériá rebríčka Webometrics sú úplne irelevantné pre akékoľvek štúdium.

Ostatné rebríčky

Guardian University Rankings — hodnotia hlavne spokojnosť študentov so svojím kurzom. Opäť, treba to brať s rezervou, keďže niektorí študentli len môžu nadávať na ťažký kurz.