Často kladené otázky

Chcem študovať na Oxforde alebo Cambridgi. Čo mám pre to robiť?
Len tí najlepší z najlepších z našich končín majú šancu dostať sa na elitné univerzity. Nejde tu len o špecifickú prípravu, ale hlavne o nastavenie mysle. Musí vás baviť učenie sa, rozmýšľanie a poznávanie nových vecí. Tieto činnosti musia byť prirodzené a musíte sa im venovať aj mimo školy.
Vyžaduje si to aktívny prístup k povinnostiam (i keď nemá ísť o povinnosti v pravom slova zmysle, pretože k tomu treba pristupovať s láskou).
Pragmaticky treba povedať, že dobré známky v škole nestačia, sú totiž absolútnym základom. Elitné univerzity naviac nie vždy uznávajú diplomy z našich stredných škôl. Preto svoj záujem musíte demonštrovať inak, napríklad aktivitami na medzinárodnej úrovni, ako sú napr. predmetové olympiády, debatovanie alebo účasť na iných súťažiach.

Pomôže mi riešenie predmetových olympiád v prijímacom procese?
Samozrejme. Každá mimoškolská aktivita je plus, ktoré vás odlíši od ostatných. Taktiež, ak napríklad nemáte práve ideálne známky, olympiády pomáhajú presviedčať univerzity, že to so záujmom o daný obor myslíte vážne.
Naviac, riešenie predmetových olympiád podporuje premýšľanie ako také. To sa môže zísť pri riešení originálnych úloh, ktoré možno dostať na osobných pohovoroch.

Celý proces hlásenia sa do zahraničia mi príde dosť náročný.
Prihlášky do zahraničia sú v niektorých ohľadoch jednoduchšie ako tie slovenské. Napríklad celý systém hlásenia sa plne elektronický. Teda odpadá celá tá nepríjemná byrokracia a ručné vypĺňanie formulárov, ktoré si možno “užiť” pri hlásení sa na slovenské univerzity. Naviac, poplatky za prijímací proces na Slovensku / v Česku sú vyššie, ako 21 libier za päť prihlášok cez UCAS (kto neverí, nech si klikne napríklad sem alebo sem).
Detailné vysvetlenie rozdielov medzi jednotlivými krajinami a prihláškami nájdete tu.

Štúdium v zahraničí je určite príliš drahé. Koľko také Anglicko stojí?
Ilustratívny rozpočet na rok štúdia v UK nájdete tu.

Pomáhate aj s písaním motivačných esejí či prípravou na pohovory?
Áno.

Prečo to celé vlastne robíte?
Na Slovensku dosiaľ chýbala iniciatíva, ktorá by zozbierala skúsenosti slovenských študentov zo zahraničia. Po množstve otázok, ktoré sme emailom dostávali, sme sa rozhodli vytvoriť centralizovanú stránku praktických informácií. Veríme, že vynaložené úsilie dokáže pomôcť jednotlivcom aj spoločnosti.

Páči sa mi, čo robíte. Je možné podporiť združenie alebo prispieť do jeho aktivít?
Samozrejme, radi privítame akúkoľvek formu podpory. Budeme radi, ak nás kontaktujete.