Prijímací proces na svetové univerzity

Existuje viacero možností, kedy sa dá odísť na štúdium do sveta. Na týchto stránkach možno nájsť stručný popis miest a stupňov, do ktorých sa dá hlásiť. I keď sme primárne zameraní na Veľkú Britániu, ponúkame tu stručný popis prijímacieho procesu aj do Spojených štátov a iných, viac či menej známych kútov sveta.

Bakalárske štúdium vo Veľkej Británii

Štúdium vo UK je pravdepodobne finančne najdostupnejšie či jazykovo najbližšie mnohým Čechom či Slovákom, avšak nielen tým. Britské univerzity ponúkajú špičkové univerzity s globálnou prestížou, unikátny vzdelávací systém a neobmedzené množstvo možností. Prihlásiť sa nie je náročné, byť prijatý stojí trošku úsilia. Centralizovaný systém a ďalšie dôležité informácie sú objasnené v nasledujúcom článku.

Magisterské a doktorantské štúdium v Británii

Ani po bakalárovi z inej krajiny nie je neskoro prísť do UK. Jedno- nebo dvouleté magisterské programy sú veľmi populárne a prinášajú možnosť získať titul z prestížnej školy za relatívne krátky čas. Pre doktorantov Univerzity ponúkajú množstvo programov, produkujú množstvo vedeckej činnosti a ponúkajú možnosť robiť skutočnú vedu. Viac o prijímacom procese sa dočítate v nasledujúcom článku.

Bakalárske štúdium v Spojených štátoch

Množstvo kvalitných univerzít ako aj mimoškolských aktivít ako športov na profesionálnej úrovni, které americké univerzity nabízejí, přiláká ročne masu študentov z celého sveta. Prijímací proces do USA je komplikovanejší, vyžaduje plné nasadenie ako aj viaceré poplatky za prihlášky či štandardizované testy. Školné je mnohonásobne vyššie ako v UK a štipendium je mnoho krát nevyhnutnosťou, žiadosť o ktoré komplikuje celý proces. Základné informácie o undergraduate prihláškach do US nájdete v nasledujúcom článku.

Bakalárske štúdium v iných častiach sveta

Možnosti sa nekončia len v US alebo UK. Pre mnohých je bariérou štúdia v iných krajinách najmä jazyk, avšak štúdium na prestižních evropských školách je stále možné aj v angličtine. V
nasledujúcom článku spomenieme netradičné možnosti v Ázií, kde je poslať prihlášku po absolvovaní prijímacieho procesu do USA ľahké vďaka veľmi podobným požiadavkam a tým istým štandardizovaným testom.