Je postgraduálne štúdium práva na Oxforde len o hodinách strávených v knižnici?